Thursday, January 24, 2013

Aku Rindu Saudara-Saudaraku..

Suatu malam, menjelang waktu subuh, Rasulullah SAW bermaksud untuk wudhu untuk menunaikan shalat shubuh.
"Apakah ada air untuk wudhu?", beliau bertanya kepada para sahabatnya.

Wednesday, January 2, 2013

Bid’ah dan Maulid Nabi SAW


Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah mengutus Rasul-Nya yang termulia (saw) yang membawa petunjuk yang dengannya dapat menyelamatkan dan memenangkan kita di dunia maupun di Akherat. Tulisan sederhana ini dibuat sama sekali bukan untuk menimbulkan polemik ataupun perdebatan yang kontraproduktif terhadap persaudaraan sesama muslim. Tulisan ini justru dibuat agar terbangun sikap saling menghargai perbedaan pendapat yang ada. Sikap menghargai yang bukan sekedar “basa-basi”, namun terbangun di atas pengetahuan atas argumentasi saudaranya yang berbeda pendapat. Tulisan ini adalah tentang merayakan peringatan hari kelahiran (maulid) insan termulia, Rasulullah SAW.