Monday, May 14, 2007

Indonesiaku

Indonesia, sebuah negeri yang subur dan alamnya kaya raya...tapi kelaparan dan penyakit ada di mana-mana.....keadilan sosial sungguh sesuatu yang nun jauh disana....

Dalam Catatan Pinggir di majalah Tempo 11-17 Juli 2005, Gunawan Muhammad menulis antara lain:

Kelaparan tak terjadi karena sebuah negeri kekurangan pangan, tapi karena tak ada pembagian yang baik dari mereka yang berlebihan kepada yang defisit.


Lebih dari empatbelas abad lalu, Imam Ali bin Abi Thalib (karramallahu wajhahu) pernah menyatakan:

Sesungguhnya Allah swt telah menetapkan bagian untuk fakir miskin dalam harta para hartawan. Tiada seorang pun di antara kaum miskin menderita kelaparan, melainkan hal itu pasti disebabkan kelebihan kemewahan dalam cara hidup kaum hartawan. Dan kelak, Allah niscaya akan menuntut pertanggungjawabannya dari mereka!

No comments:

Post a Comment